GDJE SE NALAZIMO              
 
 
 

  Kao što je vidljivo na karti Pirovac se nalazi između dva turistička središta ZADRA (54km) i 
ŠIBENIKA (22km). Pirovac je s ostalim gradovima na obali povezan Jadranskom magistralom koja, kao 
što joj i ime kazuje, ide duž obale od sjevera ka jugu. Drugi mogući cestovni pravac je novoizgrađena 
auto-cesta ZAGREB - SPLIT ( A1 ) tzv. Dalmatina. Autocesta ima izravan izlaz PIROVAC. Osim automobilom,
do Pirovca možete doći i autobusom.

 Detaljnije informacije o autobusnim linijama možete pronaći na sljedećim stranicama:

 AUTOBUSNI KOLODVOR ZAGREB
 AUTOBUSNI KOLODVOR ZADAR
 AUTOBUSNI KOLODVOR ŠIBENIK

 Ukoliko dolazite zrakoplovom informacije o hrvatskim zračnim lukama možete pronaći na sljedećim stranicama:

 ZRAČNA LUKA ZAGREB
 ZRAČNA LUKA ZADAR
 ZRAČNA LUKA SPLIT